pexpats logo

Vytvoření dokladu o ubytování a o sídle

Tato webová aplikace generuje doklady na míru! Vytvořte si doklad o ubytování, který slouží k prodloužení povolení k pobytu, žádosti o vízum nebo zkrátka k jakémukoliv dalšímu správnímu úkonu, který tento dokument vyžaduje. Naše aplikace dokáže vytvořit i doklad o sídle, který je nutný k registraci živnostenského oprávnění. Vydáním dokladu o ubytování souhlasíte s tím, že nájemce bude ve Vaši nemovitosti přihlášen na dobu uvedenou v potvrzení. Doklad o sídle umožňuje nájemci využívat Vaši nemovitost jako virtuální místo podnikání (OSVČ). DOPORUČUJEME přečíst často kladené otázky níže!

VYBERTE VARIANTU DOKLADU, KTEROU CHCETE VYTVOŘIT

ČASTO KLADENÉ OTÁZKY

Mám s nájemcem uzavřenou nájemní smlouvu. Proč je potřeba vydat dodatečný doklad o potvrzení ubytování?

Nájemní smlouva pro získání víza nebo prodloužení povolení k pobytu je dostatečná, ale existují některá pravidla, která mohou zkomplikovat celý proces. Například většina nájemních smluv byla podepsána během pandemie na dálku elektronicky, což je nepřijatélní při žádosti o vízum nebo pobyt. Je zkrátka nutné mít originální podpis vlastníka na smlouvě.

Nájemce musí úřadu pro imigraci ponechat originální nájemní smlouvu, ale zároveň je nutné přiložit ověřenou kopii. Dále je důležité, aby nájemní smlouva obsahovala všechny dodatky a podpisy související s prodloužením smlouvy, zvýšením nájemného, apod. Jestliže chybí jakýkoliv dodatek nebo podpis, úřad smlouvu neakceptuje. Navíc, náklady spojené s úředním ověřením originálu mohou být při počtu stran velmi vysoké.

Většina pronajímatelů je zastoupena realitními kancelářemi a realitkami, které podepisují první nájemní smlouvu místo vlastníka, aby zjednodušily proces pronájmu či podnájmu nemovitosti. Avšak, jelikož na nájemní smlouvě a případných dodatcích musí být obsažen podpis vlastníka, a ne realitní kanceláře, může to komplikovat proces vydání víza nebo prodloužení pobytu.

Jeden doklad o potvrzení ubytování jako alternativa k nájemní smlouvě řeší několik komplikací a ušetří spoustu času a peněz pro Vás i Vašeho nájemce.

Nájemní smlouva uzavřena na jeden rok má platnost ještě 4 měsíce. Proč je nutné doklad o ubytování vystavit na 1 rok, a nebo 2 roky pro nájemce, který má podnikatelský pobyt? - tohle není pravda

Nájemní smlouva uzavřena na jeden rok má platnost ještě 4 měsíce. Proč je nutné doklad o ubytování vystavit na 1 rok, a nebo 2 roky pro nájemce, který má podnikatelský pobyt? - tohle není pravda

Pokud jsou doklad o ubytování nebo nájemní smlouva platné na kratší dobu než požadovaná platnost víza nebo povolení k pobytu, může to zkrátit dobu platnosti víza nebo povolení, což je náročný a nákladný proces pro každého. V takovém případě musí nájemce žádat o vízum nebo prodloužení pobytu mnohem častěji.

Nájemce u nás již dlouho žije a nájemní smlouvu prodloužíme až za X měsíců. Může být počáteční datum ubytování budoucí?

Počáteční datum potvrzení o ubytování nemůže být budoucím datem. Musí být uvedeno jako "od: aktuální datum". Pokud si nejste jistý/á, můžete vystavit doklad na dobu bez omezení a bez počátečního a koncového data.

Vlastníkem nemovitosti je můj kamarád, manželka nebo moje rodiče. Můžu vystavit doklad o ubytování nebo o sídle místa pro někoho, i když nejsem uveden/a jako majitel na katastru nemovitostí?

Pokud nejste uveden/a jako majitel nemovitosti v katastru nemovitostí, nemůžete vystavit doklad o ubytování nebo o sídle místa pro nájemce. Doklad musí být vystaven přímým vlastníkem nemovitosti nebo osobou, která je oprávněna jednat za vlastníka na základě plné moci, a nebo nájemní čí příkazní smlouvy.

Mám připravený doklad o ubytování nebo o sídle. Můžu ho poslat emailem?

Doklad o ubytování či souhlas se sídlem žádný úřad nepřijme ve formě kopie, či skenu v e-mailu. Je nutné vždy nájemci předat originál či ověřenou kopii vyhotoveného dokumentu. Pokud máte jako vlastník nemovitosti datovou schránku, můžete zaslat dokument elektronicky přímo na daný úřad.

pexpats logo